You are here:

Psycholog Legnica

Często słyszymy o przeróżnych zakłóceniach rozwoju człowieka. Niemniej jednak nie każdy wie, z czego na ogół biorą się zakłócenia psychologiczne, są one zazwyczaj spowodowane przez wolne, czy też szybkie tempo rozwoju. W dyscyplinie zakłóceń psychologicznych oznajmić możemy dwie kategorie, między innymi są to zaburzenia parcjalne, rozróżnia się ją w momencie, gdy jedna strefa nie działa odpowiednio, a reszta stref działa poprawnie, przykładem może być nieprawidłowe funkcjonowanie pamięci, lecz inna strefa jak mowa, myślenie lub wyobraźnia funkcjonują odpowiednio – potwierdza to Psycholog Legnica. Drugą taką kategorią są generalne zaburzenia, tutaj mamy całki inny rodzaj zaburzeń, albowiem strefa psychiczna jak i fizyczna człowieka, funkcjonują nieprawidłowo. Także w zaburzeniach jesteśmy w stanie odróżnić kilka typów, a są nimi zaburzenie zachowania, w większości wypadków pojawia się w wieku dziecięcym jak oraz młodzieńczym, pojawia się również typ nadpobudliwości ruchowej, czy też różnego typu tiki, też możemy spotkać się z zahamowaniem psychoruchowym.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top